Under vinterhalvåret kommer det som oftast en flock på 9-14 råddjur på besök varje dag. Vi får vara med och se hur kidden börjar bli självständiga, tränar att bli vuxen, se deras lekar och hur de lär sig att vara på sin vakt för faror. Ibland får vi vara med och se hur sorgligt det är för de vuxna kidden att bli frånstötta av sin mamma och hur se gamla bockarna jagar i väg de vuxna kidbockarn. Alltid lika sorgligt att se det men så är naturens gång.